Hyperventilatie

Hierbij wordt vooral gewerkt volgens de Buteykotherapie. Deze gaat er van uit dat ons lichaam soms een foute manier van ademen heeft aangenomen en dat dit er voor zorgt dat we bepaalde klachten ervaren. Met behulp van specifieke oefeningen wordt getracht om de onbewuste ademhaling terug te normaliseren. 

Indien nodig zullen hierbij ook ontspanningstechnieken toegepast worden.

Bij hyperventilatie denken we vaak meteen aan acute aanvallen. We zien echter veel vaker mensen die last hebben van chronische hyperventilatie. Dit vaak veel minder opvallend aanwezig en is vaak alleen maar te merken door het regelmatig door de mond ademen of vaak geeuwen of zuchten.

De klachten bij chronische hyperventilatie kunnen heel uiteenlopend zijn. Dit gaat van het gevoel van niet diep te kunnen ademen, kortademigheid, spanning rond de bortskas, tot eerder duizeligheid, tintelingen, spanning en angstig gevoel.

Meer info kan je vinden op gezondademen.be

 

U kan hiervoor terecht bij Bert