Motorische ontwikkeling stimuleren

Worden de mijlpalen niet vlot bereikt? Vanaf de geboorte kunnen we bij baby’s de motoriek stimuleren waardoor de volgende mijlpalen in de motorische ontwikkeling vlotter bereikt kunnen worden.

Bij de grote meerderheid van de kinderen loopt de motorische ontwikkeling vlot. Deze motorische ontwikkeling wordt gekenmerkt door het bereiken van bepaalde motorische mijlpalen. Denk hierbij aan omrollen, tot zit komen, kruipen, tot stand komen en stappen. Bij sommige kinderen verloopt deze motorische ontwikkeling ofwel anders ofwel trager. Hierdoor stagneert soms de motorische ontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Onze kinesitherapeutische behandeling bestaat eruit om bij kinderen de normale motorische ontwikkeling te stimuleren door specifieke handelingen. Deze zijn gebaseerd op de Bobath-principes.

Hieronder enkele voorbeelden waarbij ontwikkelingsstimulatie toegepast wordt:

   • Kinderen met een voorkeurshouding (al dan niet met een plagiocefalie)
   • Prematuur geboren kinderen
   • CMV
   • Baby’s met hyperlaxiteit
   • Kinderen met orthopedische problemen
   • Poepschuivers
   • Kinderen met refluxproblemen
   • Tenenlopers
   • Kinderen die later tot stappen komen

Ouders krijgen bepaalde handelingen aangeleerd en krijgen tips mee zodat zij deze thuis ook kunnen gebruiken.

Kortom er is heel wat variatie mogelijk binnen de normale ontwikkeling. Op de website van Kind en Gezin Van liggen tot lopen | Kind en Gezin kan je al heel wat tips vinden om de motoriek van kinderen te stimuleren.

Motorische ontwikkeling stimuleren