CARE+

CARE+ zijn groepslessen die 1x per week op 2 vaste tijdstippen in de week in K-fit doorgaan als nabehandeling op het B-CARE en WE-CARE programma die aangeboden wordt in AZ Sint-Lucas ter revalidatie van kankerpatiënten.

Wie na kankerbehandeling(en) voldoende fysiek actief is, kan er voordeel uit halen. Zo kan de kans op herval, maar ook op een nieuwe kanker, verminderd worden.

Fysieke activiteit kan ook bijdragen tot langere overleving.

Daarnaast zijn er nog talrijke voordelen van fysieke activiteit bij en na kanker. Zo kan ze
een positieve invloed hebben op de lichaamssamenstelling, het metabolisme, de hormoonhuishouding, de immuniteit, pijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, depressie, angst,…

Een lessenreeks van 8 sessies kost €55.