Overgewicht bij kinderen

Als kinesist vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het sporten. Ons beweegprogramma gaat op een leuke, uitdagende manier kinderen met overgewicht/obesitas aanzetten om meer te bewegen.

Sporten in groep

In kleine groepen worden kinderen al spelenderwijs gestimuleerd om meer actief te gaan leven. Onder meer in samenwerking met het  AZ Jan Palfijn Gent en het AZ Sint Lucas Gent worden er in de praktijk bewegingslessen georganiseerd. Jongeren krijgen hier professionele begeleiding en advies. Het doel van deze sessies is om op een leuke manier bezig te zijn met beweging. Indien nodig kan er ook een individueel beweegprogramma worden opgesteld. Op deze manier ervaren kinderen dat bewegen ook leuk kan zijn en zien ze er de voordelen van in.

We starten steeds met een intake waarbij we nagaan wat de beweegervaring van het kind is. Welke sporten zijn ooit al geprobeerd, wat vindt het kind leuk, wat zou het graag doen? We brengen ook de huidige fysieke fitheid in kaart. We doen samen oefeningen en in samenspraak met het kind en de ouders maken we een beweegprogramma op maat. Dit programma kan dan thuis worden verdergezet zodat een actievere levensstijl ook kan worden doorgetrokken in de dagdagelijkse bezigheden.

Overgewicht bij kinderen - sport
Overgewicht bij kinderen - sport