Psychomotorisch onderzoek

Vooraleer we psychomotorische therapie opstarten doen we een psychomotorisch onderzoek om de motoriek van uw kind in kaart te brengen. Dit door gestandaardiseerde testen af te nemen. We bekijken zowel de kwantitatieve resultaten (ruwe score’s) als de kwalitatieve resultaten (op welke manier worden bepaalde bewegingen uitgevoerd). Op deze manier krijgen we een objectief beeld van het motorisch handelen van uw kind en kunnen we dit vergelijken met leeftijdsgenoten. We krijgen een zicht op welke motorische handelingen vlot gaan en welke juist wat moeilijker zijn.

We observeren onder meer:

  • Fijne motoriek en bimanuele vaardigheden
  • Grove motoriek
  • Coördinatie-vaardigheden
  • Schrijfmotoriek of schrijfvoorbereidende motoriek
  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden

Hiervan wordt er een verslag gemaakt. Dit wordt besproken met de ouders en we stellen indien nodig therapiedoelen op. Ook kunnen we in overleg gaan met de school om te bekijken wat de best mogelijke therapiedoelstellingen zijn.

De kostprijs hiervan bedraagt 90 euro.

Via de website kan je een afspraak maken maar telefonisch overleg vooraf kan altijd zinvol zijn. U bereikt ons op 09/285 64 58.

Voor uitgebreidere diagnostiek werken we samen met het team van Dinamo in Lochristi. Zij begeleiden onderzoekstrajecten en geven hierin advies. Men kan hier terecht voor aandachts- en concentratieonderzoek, IQ-onderzoek, belevingsonderzoek,…

Psychomotorisch onderzoek
Psychomotorisch Onderzoek