Psychomotorisch onderzoek

 

Bij een psychomotorisch onderzoek brengen we de motoriek van uw kind in kaart.

Dit door gestandaardiseerde testen af te nemen waarbij we kunnen vergelijken met
leeftijdsgenoten. We bekijken zowel de kwantitatieve resultaten (ruwe score’s) als de
kwalitatieve resultaten (op welke manier worden bepaalde bewegingen uitgevoerd).
Tijdens een psychomotorisch onderzoek kijken we naar :
-fijne motoriek en bimanuele vaardigheden
-grove motoriek
-coördinatie-vaardigheden
-schrijfmotoriek of schrijfvoorbereidende motoriek
-visueel-ruimtelijke vaardigheden

 

De kostprijs van een psychomotorisch onderzoek bedraagt 90 euro.

 

Hiervoor kan u terecht bij Ian, Lien en Dieteke.