Psychomotorische therapie

Psychomotoriek bij kinderen is er op gericht om kinderen met ontwikkelingsstoornissen te helpen op vlak van grove motoriek, fijne motoriek, visuomotoriek en schrijfmotoriek.

Ook visueel-ruimtelijke vaardigheden en lichaamsbesef worden getraind.

Vaak wordt psychomotoriek gegeven bij kinderen met

  • visueel-ruimtelijke leerstoornis
  • ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
  • DCD (developmental coordination disorder)
  • ASS (autisme spectrum stoornis)

De therapie is er op gericht om het kind zich zo goed mogelijk te laten voelen zodat het weer zin krijgt in bewegen op allerlei domeinen.

 

De psychomotorisch therapeuten in ons team zijn Ian, NaomiLien, Laura, en Dieteke