Typ 10

Blind typen? Bij ons kan je op een zeer eenvoudige en motiverende manier blind leren typen via de methode van typ10.

    Wat is typ10?

    Als kinesitherapeuten begeleiden wij in onze praktijk in Gent kinderen met motorische problemen. Dit kan gaan van fijne motoriek tot grove motoriek. Ook schrijfmotorische problemen horen hierbij. Bij sommige kinderen blijft schrijven een opgave. Wanneer we zien dat ondanks vele inspanningen (van het kind zelf, de ouders, wij, leerkrachten,…) het schrijven moeizaam blijft gaan, schakelen we over naar blind typen. Dit met het oog op het gebruik van de computer en de overstap naar het secundair onderwijs. Hiervoor moeten de kinderen natuurlijk op een goede manier het typen aangeleerd krijgen. De methode die wij hiervoor gebruiken is typ10 (meer info). Deze is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met dyslexie maar ook kinderen met andere leer- en ontwikkelingsproblemen leren hiermee vlot typen. Uiteraard is dit ook geschikt voor kinderen die geen motorische problemen ondervinden.

    Typ10 bestaat uit 10 lessen waarbij in elke les 1 vinger wordt geoefend. Na 10 weken kunnen de kinderen ‘blind’ typen. Kinderen krijgen dagelijks huiswerk (maximum 5 minuten) dat ze naar ons kunnen doormailen. Op deze manier leren kinderen de vaardigheid van het typen aan op een speelse manier zonder dat ze tijdsdruk of frustraties ervaren. De kinderen krijgen aangepast materiaal mee naar huis waarmee ze aan de slag kunnen.