Hyperventilatie en verstoord adempatroon

Een verstoord adempatroon of disfunctioneel ademen komt veel vaker voor dan we denken. Dit kan hyperventilatie veroorzaken, maar ook totaal andere klachten zoals kortademigheid, het gevoel niet door te kunnen ademen, duizeligheid of spanning rond de borstkas.

Is het nu (chronische) hyperventilatie of een verstoord adempatroon?

Bij hyperventilatie denken we vaak meteen aan acute aanvallen. We zien echter veel vaker mensen die last hebben van chronische hyperventilatie. Dit is vaak veel minder opvallend aanwezig en is vaak alleen maar te merken door het regelmatig door de mond ademen of vaak geeuwen of zuchten.

De klachten hierbij kunnen heel uiteenlopend zijn. Dit gaat van het gevoel van niet diep te kunnen ademen, kortademigheid, spanning rond de bortskas, tot eerder duizeligheid, tintelingen, spanning en angstig gevoel.

De symptomen bij een verstoord adempatroon komen meestal sterk overeen met chronische hyperventilatie. De termen worden ook vaak door elkaar gebruikt. 

Complex mechanisme

Het mechanisme van deze problemen is heel complex en kan individueel totaal verschillend zijn.

  • psychisch: de werking van het autonoom zenuwstelsel (spanning en ontspanning) kan de ademhaling verstoring maar ook gewoon ons onrustig maken
  • biomechanisch: de werking van onze ademhalingspieren, hun kracht en de soepelheid van de borstkas hebben een grote invloed op hoe we ademen
  • biochemisch: onze ademhaling wordt onbewust gestuurd door het ademhalingscentrum. Ook hier kan een “programmeerfout” aanwezig zijn en dit zorgt dat we niet gepast ademen.

Een uitgebreide aanpak is nodig

Aangezien het mechanisme complex en individueel is, moet de aanpak dat ook zijn.

Samen gaan we op zoek naar vlotste manier om je klachten onder controle te krijgen.

Meer info kan je vinden op gezondademen.be

Long COVID

Ook na een covid besmetting kunnen bepaalde klachten langer aanwezig blijven dan normaal.

Hier is het aanpakken van het adempatroon de eerste stap.

Van zodra hier voldoende controle over is, starten we een oefenprogramma om de ganse conditie terug op te krikken.

 

U kan hiervoor terecht bij Bert