Dry needling

Dit is een behandelmethode waarbij met een speld in verdikkingen van een spier wordt geprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren.

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandelmethode die zijn opmars heeft in de hedendaagse kine praktijk. De

fysiotherapeut maakt gebruik van een techniek waarbij spieren in dysfunctie en meerbepaald trigger points,  worden aangeprikt. Dit met als doel om de spier(ketting) tot ontspanning te brengen en uitstralingspatronen te doen verdwijnen. Men maakt hierbij gebruik van een ‘dry’ acupunctuurnaald, m.a.w. Zonder inspuiting van dergelijke vloestof in de spier.

Deze behandelingsmethode zal worden toegepast wanneer dit na een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek van de klachten in aanspraak komt.

Wat is een trigger point?

Een trigger point is het gevoelig punt dat beschreven wordt in een gespannen bandje van de spier. Dit gespannen bandje zijn enkele spiervezels die verkrampt zitten en waar afvalstoffen zich ophopen. Dit trigger point kan actief aanwezig zijn of eerder wat verborgen. Een spier kan 1 of meerdere trigger points bevatten en kan variëren van zeer locale klachten alsook locale pijn met een uitstralingspatroon anders dan zenuwuitstraling.

Dry needling: andere aanpak dan acupunctuur

Bij acupunctuur wordt de focus gelegd op energievelden in het lichaam. Hierbij worden dergelijke naalden oppervlakkig aangebracht in het lichaam. Bij dry needling wordt per spier en trigger point slechts één naald gebruikt, waarbij aan de hand van een kortdurende techniek dergelijke trigger points worden aangeprikt en tot rust worden gebracht. Vanuit deze behandelmethode wordt voornamelijk gestart vanuit een mechanische dysfunctie, ‘waar heeft de patiënt klachten en welke spieren kunnen deze klacht veroorzaken’?

De behandeling

De klachten worden allereerst in kaart gebracht. Bij vermoeden van betrokkenheid van bepaalde spieren wordt vervolgens gezocht naar de trigger points die dergelijke herkenbare klacht kunnen veroorzaken. Met de naaldtechniek is het de bedoeling om deze trigger points langdurig uit te schakelen en klachtenvrij te zijn. 1 à meerdere behandelingen kunnen noodzakelijk zijn waarbij een spierketting kan worden aangeprikt.

Hoe voelt dry needling aan?

De prik zelf voelt U bijna niet. Brengen wij de naald tot in het trigger point, dan kan de spier lokaal gaan aanspannen.  De herkenbare uitstraling kan zich bij het prikken ook voordoen. Je voelt op dit moment jouw herkenbare pijn.

Nabehandeling

Als reactie op het prikken, kan de spier stijf en/of vermoeid aanvoelen.  Voor een optimaal resultaat is het belangrijk de spier hierna tot rust te brengen, zijnde door rustige stretching en toepassen van warmte op de behandelzone. Zo is de stijfheid/ vermoeidheid van korte duur en voelen bewegingen terug gemakkelijker en soepeler aan.  Dit advies wordt steeds meegegeven aan de patiënt gedurende de behandeling.

U kan hiervoor terecht bij Belinda, Céline en Bert